Roulette systemer

1. Martingale-systemet

Det finns ett roulettesystem som heter Martingale-systemet. Detta system skulle vara ofelbart, om man hade tillräckligt med pengar och om det inte fanns ett ’’tak’’ för högsta insats på ett casino. Systemet fungerar i praktiken så att man antingen spelar på rött (eller svart eller en annan 50/50-möjlighet). Om man vinner tar man vinsten. Förlorar man, dubblar man upp. Man fortsätter att dubbla sin insats tills man vinner.

Ett exempel: Man börjar med att satsa 2 dollar på rött, men förlorar. Då satsar man 4 dollar på rött, men förlorar. Sedan satsar man 8 dollar på rött och vinner. Man får alltså tillbaka sin egen insats på 8 dollar plus en vinst på 8 dollar, dvs. totalt 16 dollar. Totalt överskott efter tre händer är 16 dollar minus 14 dollar (2 dollar + 4 dollar + 8 dollar), dvs. 2 dollar.

Ett annat exempel: Man börjar med att satsa 2 dollar, men förlorar. Detsamma gör man i de följande fem spelen och insatsen fördubblas varje gång. Insatsen växer alltså från 2 dollar till 4 dollar, 8 dollar, 16 dollar, 32 dollar, 64 dollar. Om man vill fortsätta spela måste man i nästa spel satsa 128 dollar på till exempel rött. Om man vinner börjar man om från början.

Som ovanstående exempel 2 visar är Martingale-systemet ett “farligt” system, eftersom man kan ha otur och drabbas av en längre förlustperiod. Om förlustperioderna är korta så är Martingale-systemet användbart, men se upp med att använda det under långa perioder. På lång sikt kommer man att passera antingen sin egen ekonomiska förmåga eller casinots insatstak.

Tänk på: I varje spel är chansen exakt 50 % för antingen svart eller rött – OAVSETT RESULTATET I TIDIGARE SPEL. (Om vi bortser från 0 och 00.)

2. Omvänt Martingale

Om man vill spela ett slags Martingale är “omvänt Martingale” mindre resurskrävande. I detta system gör man sin insats, förlorar man börjar man om från början. Vinner man dubblar man i stället insatsen och fortsätter med det så länge man på förhand har bestämt sig för, t.ex. två, tre eller fyra händer. Vid denna form av Martingale försöker man i stället utnyttja serier med samma resultat i stället för att frukta dem.

3. D’Alembert-systemet

Vill man använda detta system är det återigen 50/50-möjligheterna man spelar på. Man börjar med att satsa en enhet. Om man förlorar ökar man med en enhet. När man vinner spelar man för en enhet mindre. När man når noll har man totalt sett vunnit ett antal enheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *